A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313497. látogatója

Budapest

2007. március 28.,

szerda


 

36. szám


 

Ára: 2100,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: XIII. tv.
A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény és az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény módosításáról
2282
2007: XIV. tv.
A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosításáról
2304
53/2007. (III. 28.) Korm. r.
Az egyes foglalkoztatási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
2307
54/2007. (III. 28.) Korm. r.
A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról
2311
55/2007. (III. 28.) Korm. r.
A Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvánnyal kapcsolatos kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről
2314
HVM–ÖTM 11/2007. (III. 28.) MeHVM–ÖT
Az Államreform operatív program és az Elektronikus közigazgatás operatív program végrehajtásában közreműködő szervezet kijelöléséről
2315
HVM–SZMM 12/2007. (III. 28.) MeHVM–SZ
A 2002–2006. évi Humánerőforrás Operatív Program 1.1. intézkedése: a munkanélküliség megelőzése és kezelése keretében nyújtható támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 5/2006. (VIII. 11.) MeHVM–SZMM együttes rendelet módosításáról
2316
15/2007. (III. 28.) EüM r.
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
2316
38/2007. (III. 28.) GKM r.
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról
2316
39/2007. (III. 28.) GKM r.
A közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól szóló 34/1998. (XII.23.) KHVM rendelet módosításáról
2327
M 22/2007. (III. 28.) OKM r
Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről
2327
5/2007. (III. 28.) PM r.
A származtatott (derivatív) ügyletek fedezetbe vonásáról és nyilvántartásáról
2330
MM 13/2007. (III. 28.) SZMM
A regionális munkaügyi központok illetékességéről
2331
26/2007. (III. 28.) OGY h.
A 125 éves MTI – Éves jelentés 2005. című beszámolójáról
2365
27/2007. (III. 28.) OGY h.
A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság létrehozásáról szóló 70/1997. (VII. 15.) OGY határozat módosításáról
2365
28/2007. (III. 28.) OGY h.
Az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
2367
1019/2007. (III. 28.) Korm. h.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Programja keretében megindítandó kiemelt projektről
2367
1020/2007. (III. 28.) Korm. h.
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány létrehozásáról
2367
 
Az Országgyűlés elnökének közleménye az állampolgári jogok országgyűlési biztosának lemondásáról
2368
 
A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter részletes pályázati felhívása a 2007. évi Magyar Közigazgatási Minőség Díj elnyerésére
2368

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.05.