A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313013. látogatója

Budapest

2007. január 10.,

szerda


 

3. szám


 

Ára: 210,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
 
Személyi rész
98
2/2007. (I. 10.) FVM r.
A harmadik országokból az Európai Unió területérebehozni kívánt termékek állategészségügyiellenőrzéséről szóló 53/2004. (IV.24.) FVMrendeletmódosításáról
98
1/2007. (I. 10.) HM r.
A Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek hivatásos és szerződéses állományának beosztási kategóriába történő részletes besorolásáról, illetve azezen beosztásokban elérhető rendfokozatokról szóló 30/2001. (XII. 27.) HM rendelet módosításáról
99
2/2007. (I. 10.) MeHVM–OKM–SZMM e. r.
Az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint a 2004–2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási, szakképzési ésfelsőoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról szóló 22/2004. (VI. 8.) FMM–OM együttes rendelet módosításáról
105
10/2007. (I. 10.) KE h.
Egyetemi tanár rektori megbízásáról
109
11/2007. (I. 10.) KE h.
Egyetemi tanári kinevezésekről
110
12/2007. (I. 10.) KE h.
Ezredes dandártábornoki kinevezéséről
110
5/2007. (I. 10.) ME h.
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő ZártkörűenMűködő Részvénytársaság Igazgatóságatagjainak kinevezéséről
110
1/2007. (I. 10.) KüM h.
A Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, 2006. május 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXIX. törvény 2–3.§-ainak hatálybalépéséről
110
2/2007. (I. 10.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete (EUMETSAT) közötti együttműködési megállapodás módosításának kihirdetéséről szóló 137/2006. (VI. 28.) Korm. rendelet 2–3. §-ainak hatálybalépéséről
111
 
A pénzügyminiszter közleménye az Általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítási szerződés megkötéséről
111
 
Helyesbítés
111

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.03.