A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314374. látogatója

Budapest

2007. március 7.,

szerda


 

27. szám


 

Ára: 3612,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
33/2007. (III. 7.) Korm. r.
Doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről
1339
34/2007. (III. 7.) Korm. r.
A helyi önkormányzatok által 2002–2005. években jogtalanul igénybe vett közműfejlesztési támogatás visszafizetésének ütemezéséről
1344
35/2007. (III. 7.) Korm. r.
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
1346
36/2007. (III. 7.) Korm. r.
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
1347
37/2007. (III. 7.) Korm. r.
A villamos energia határon keresztül történő szállításának szabályozásáról szóló 182/2002. (VIII. 23.) Korm. ndelet módosításáról
1348
38/2007. (III. 7.) Korm. r.
Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
1348
13/2007. (III. 7.) EüM r.
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
1350
28/2007. (III. 7.) GKM r.
Az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeiről
1380
11/2007. (III. 7.) IRM r.
A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet módosításáról
1381
5/2007. (III. 7.) ÖTM r.
A pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak 2006. évi költségvetési támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 6/2006. (II. 8.) BM rendelet módosításáról
1382
11/2007. (III. 7.) SZMM–EüM e. r.
A tengeri halászhajók fedélzetén dolgozók munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 4/2001. (IX. 26.) SZCSM–EüM együttes rendelet módosításáról
1383
12/2007. (III. 7.) SZMM r.
A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról
1383
11/2007. (III. 7.) OGY h.
A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
1460
12/2007. (III. 7.) OGY h.
„Fogyasztóvédelmi eseti bizottság” létrehozásáról
1460
13/2007. (III. 7.) OGY h.
A Kábítószerügyi eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
1461
14/2007. (III. 7.) OGY h.
„Kábítószerügyi eseti bizottság” létrehozásáról
1461
15/2007. (III. 7.) OGY h.
A második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003–2004. évi végrehajtásának helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról
1462
16/2007. (III. 7.) OGY h.
A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2003. február–2005. február) szóló beszámoló elfogadásáról
1462
9/2007. (III. 7.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
1463
10/2007. (III. 7.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
1479
11/2007. (III. 7.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
1485
1009/2007. (III. 7.) Korm. h.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztési Programjainak előzetes akcióterveiről és első körben indítandó támogatási konstrukcióiról
1489
 
Az Országos Választási Bizottság 81/2007. (III. 5.) OVB határozata
1490
 
Helyesbítés
1490
 
Tárgymutató a 2007. február hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról ésközleményekről

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.09.