A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313196. látogatója

Budapest

2007. február 28.,

szerda


 

23. szám


 

Ára: 3234,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: IV. tv.
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának 1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2007: V. tv.
Egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről
2007: VI. tv.
A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról
22/2007. (II. 28.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Szlovák Köztársaság államterületén található földterületeknek a magyar Salgótarján-Somoskőújfalu település által épített szennyvízcsatorna üzemeltetésére és karbantartására történő ideiglenes igénybevételéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
23/2007. (II. 28.) Korm. r.
A közszolgálati műsorszolgáltatók 2007. évi létszámcsökkentésének költségvetési támogatásáról
24/2007. (II. 28.) Korm. r.
A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól
25/2007. (II. 28.) Korm. r.
A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról
26/2007. (II. 28.) Korm. r.
Haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet módosításáról
27/2007. (II. 28.) Korm. r.
A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet és az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
28/2007. (II. 28.) Korm. r.
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
29/2007. (II. 28.) Korm. r.
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet módosításáról
30/2007. (II. 28.) Korm. r.
Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet módosításáról
31/2007. (II. 28.) Korm. r.
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól
12/2007. (II. 28.) FVM r.
A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról
25/2007. (II. 28.) GKM r.
A nyilvántartásba vételre kötelezett áruk és szolgáltatások köréről és az ezekre vonatkozó kereskedelmi tevékenység gyakorlásának feltételeiről
6/2007. (II. 28.) KvVM r.
A 2007. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről
10/2007. (II. 28.) OKM r.
A külföldi kulturális intézetekről
7/2007. (II. 28.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
8/2007. (II. 28.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
28/2007. (II. 28.) KE h.
Bíróságok ülnökeinek megválasztása időpontjának kijelöléséről
29/2007. (II. 28.) KE h.
Kitüntetés viseléséről
30/2007. (II. 28.) KE h.
Kitüntetés viseléséről
1008/2007. (II. 28.) Korm. h.
A díjfizetési rendszerbe bevont úthálózat kiterjesztésének elveiről
 
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (1/2007. KPJE szám)
 
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának pályázati felhívása „Projektkoordinációs iroda működtetése, munkahelyteremtő és oktatásfejlesztő projektek megvalósítása az afganisztáni Baghlan tartományban a magyar vezetésű Tartományi Újjáépítési Csoport keretében” tárgyában
 
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye
 
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 2005. évi pénzügyi beszámolója
 
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 2006. évi pénzügyi beszámolója
 
Az Országos Szlovén Önkormányzat 2007. évi költségvetése

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.05.