A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314371. látogatója

Budapest

2007. február 23.,

péntek


 

21. szám


 

Ára: 399,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: III. tv.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.éviXXIII.törvény módosításáról
994
23/2007. (II. 23.) GKM r.
Az egységes európai segélyhívószámra irányuló segélyhívások támogatása érdekében a nyilvános telefonhálózatra vonatkozó műszaki követelményekről
994
24/2007. (II. 23.) GKM r.
Az egyes elektronikus hírközlési építmények hatósági engedélyezési eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és megfizetésének módjáról
996
7/2007. (II. 23.) HM r.
A honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról
997
5/2007. (II. 23.) KvVM r.
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról ésanemzetbiztonsági ellenőrzés szintjéről
1000
 
Az Országos Választási Bizottság 79/2007. (II. 21.) OVB határozata
1002
 
A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének (MAHASZ) jogdíjközleménye a hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő többszörözéséért fizetendő hangfelvételelőállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
1003
 
A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület Díjszabása 2007.
1005
 
Helyesbítés
1012

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.09.