A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371016. látogatója

Budapest

2007. február 21.,

szerda


 

20. szám


 

Ára: 399,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
21/2007. (II. 21.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaság közötti, a szociális biztonságról szóló Egyezmény végrehajtására szolgáló, 2007. február 16-án aláírt Igazgatási Megállapodás kihirdetéséről
970
3/2007. (II. 21.) MNB r.
A jegybanki információs rendszerhez a fizetésimérleg-statisztikák összeállítása céljából szolgáltatandó információk köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről
972
10/2007. (II. 21.) EüM–FVM–KvVM e. r.
A mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerése szempontjából nagyon mérgezőnek minősülő termékekről, illetve irtószerekről
980
5/2007. (II. 21.) IRM r.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban, továbbá az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szerveknél a fontos és bizalmas munkakörökről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról
981
4/2007. (II. 21.) KvVM r.
Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól
987
8/2007. (II. 21.) OGY h.
Az Alkotmánybíróság két tagjának megválasztásáról
988
9/2007. (II. 21.) OGY h.
Dr. Lázár János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
988
10/2007. (II. 21.) OGY h.
A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) OGY határozat módosításáról
988
26/2007. (II. 21.) KE h.
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
989
27/2007. (II. 21.) KE h.
Nyugállományú rendőr altábornagyi előléptetéséről
989
19/2007. (II. 21.) ME h.
Az Országos Statisztikai Tanács tagjainak felmentéséről
989
20/2007. (II. 21.) ME h.
Az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról
990

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.