A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313203. látogatója

Budapest

2007. január 9.,

kedd


 

2. szám


 

Ára: 399,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1/2007. (I. 9.) Korm. r.
Az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről
74
1/2007. (I. 9.) FVM r.
Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékáról szóló 93/2005. (X. 21.) FVM rendelet módosításáról
75
1/2007. (I. 9.) GKM r.
A távhő- és villamosenergia-termelői engedélyekkel rendelkező engedélyes által közvetlenül vagy közvetve lakossági távhő-szolgáltatási célra értékesített melegített víz és gőz hatósági árának megállapításáról szóló 1/2006. (I. 18.) GKM rendelet módosításáról
75
2/2007. (I. 9.) GKM r.
A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról
76
3/2007. (I. 9.) GKM r.
A belföldi helyközi (távolsági) menetrend szerinti autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról
82
1/2007. (I. 9.) MeHVM–GKM e. r.
A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 15/2004. (II. 16.) GKM–IHM–OM–PM–TNM együttes rendelet módosításáról
89
1/2007. (I. 9.) KE h.
Államtitkári kinevezésekről
90
2/2007. (I. 9.) KE h.
Vezérőrnagy altábornagyi előléptetéséről
91
3/2007. (I. 9.) KE h.
Dandártábornok vezérőrnagyi előléptetéséről
91
4/2007. (I. 9.) KE h.
Dandártábornok vezérőrnagyi előléptetéséről
91
5/2007. (I. 9.) KE h.
Dandártábornok vezérőrnagyi előléptetéséről
91
6/2007. (I. 9.) KE h.
Dandártábornok vezérőrnagyi előléptetéséről
92
7/2007. (I. 9.) KE h.
Ezredes dandártábornoki kinevezéséről
92
8/2007. (I. 9.) KE h.
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
92
9/2007. (I. 9.) KE h.
Egyetemi tanári kinevezésről
92
 
A Kormány törvényalkotási programja az Országgyűlés 2007. évi tavaszi ülésszakára
93
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történő technikai szám kiadásáról
94
 
A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
95

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.05.