A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311790. látogatója

Budapest

2007. február 20.,

kedd


 

19. szám


 

Ára: 1533,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
18/2007. (II. 20.) Korm. r.
A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévő alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről
898
19/2007. (II. 20.) Korm. r.
Egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
910
20/2007. (II. 20.) Korm. r.
Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
912
9/2007. (II. 20.) FVM r.
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról
916
10/2007. (II. 20.) FVM r.
A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról
917
11/2007. (II. 20.) FVM r.
A takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény végrehajtásáról szóló 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról
932
4/2007. (II. 20.) ÖTM r.
A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről
935
9/2007. (II. 20.) SZMM r.
Egyes szociális szolgáltatások 2007. évi kiegészítő támogatásáról
946
1007/2007. (II. 20.) Korm. h.
A Biztonságos Magyarországért Közalapítvány megszüntetéséről
950
 
Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány megállapodása a keresetek 2007. évi növelését szolgáló központi intézkedésekről a közszférában
951
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2007. március 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
951
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatával kedvezményezhető kiemelt költségvetési előirányzat technikai számáról
952
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történő technikai szám kiadásáról
952
 
Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (Ü07) a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakról a 2007. évre
952
 
Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (I 07) zeneművek nyilvánosság számára egyedi lehívásra (,,on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről 2007
956
 
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2007. március20–március 30-ig terjedő időszak – II/1. földalapra vonatkozó– termőföld árveréséről
962
 
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye termőföld árverés elmaradásáról
963
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
963

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.29.