A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2007. december 27.,

csütörtök


 

184. szám


 

Ára: 15330,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: CLXXIV. tv.
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról
14749
2007: CLXXV. tv.
Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
14755
392/2007. (XII. 27.) Korm. r.
Az egyes, tudomány- és innovációpolitikával összefüggő jogszabályok módosításáról
14772
393/2007. (XII. 27.) Korm. r.
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
14775
394/2007. (XII. 27.) Korm. r.
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
14868
395/2007. (XII. 27.) Korm. r.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
14892
396/2007. (XII. 27.) Korm. r.
A magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról
14909
397/2007. (XII. 27.) Korm. r.
A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások, valamint a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról
14960
398/2007. (XII. 27.) Korm. r.
Egyes, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról
14970
399/2007. (XII. 27.) Korm. r.
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
14972
400/2007. (XII. 27.) Korm. r.
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
14997
401/2007. (XII. 27.) Korm. r.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
15017
402/2007. (XII. 27.) Korm. r.
A 2007–2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
15210
403/2007. (XII. 27.) Korm. r.
A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
15217
404/2007. (XII. 27.) Korm. r.
Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
15222
405/2007. (XII. 27.) Korm. r.
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
15222
406/2007. (XII. 27.) Korm. r.
A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által lefolytatott pályáztatás rendjéről, annak szervezéséről és lebonyolításáról, a pályázati eljárás alól adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgálatról és a toborzási adatbázisról, valamint a pályázati eljáráshoz kapcsolódó nyilvántartás szabályairól
15224
102/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról
15233
103/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Balatonfüredi-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15252
104/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Balatonkenesei-tátorjános természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15253
105/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Devecseri Széki-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15254
106/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Darvas-tó lefejtett bauxitlencse természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15255
107/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Farkasgyepűi kísérleti erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15255
108/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Fenyőfői-ősfenyves természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15256
109/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Jeli arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15257
110/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15257
111/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15258
112/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Nemesmedves történelmi emlékhely természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15259
113/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Sághegyi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
15259
114/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Sárvári arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15263
115/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15264
116/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Sümegi Mogyorós-domb természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15264
117/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Szelestei arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15265
118/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Szentgáli-tiszafás természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15265
119/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Tapolcai-tavasbarlang felszíni védőterülete természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15266
120/2007. (XII. 27.) KvVM r.
Az Úrkúti-őskarszt természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15267
121/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Várpalotai homokbánya természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15267
122/2007. (XII. 27.) KvVM r.
Az Uzsai csarabos erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15268
123/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Zalakomári madárrezervátum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15269
124/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Zirci arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15270
125/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Budai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
15271
126/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Bükki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról
15273
127/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Csólyospálosi földtani feltárás természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15279
128/2007. (XII. 27.) KvVM r.
Az Erdőtelki-égerláp természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15280
129/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Gerecsei Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
15280
130/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
15282
131/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Hortobágyi Nemzeti Park védettségének fenntartásáról
15285
132/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
15293
133/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Kéleshalomi-homokbuckák természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15295
134/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Kiskunsági Nemzeti Park védettségének fenntartásáról
15295
135/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Kunfehértói holdrutás erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15309
136/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Lázbérci Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
15309
137/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Mátrai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
15313
138/2007. (XII. 27.) KvVM r.
Az Ócsai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
15316
139/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Péteri-tavi madárrezervátum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15318
140/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
15319
141/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
15329
142/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Szatmár-beregi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
15332
143/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Szigetközi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
15339
144/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Szőlőskei-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15342
145/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Tiszadobi-ártér természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15342
146/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Vértesi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
15343
147/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Zempléni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
15345
148/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Hollókői Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
15356
149/2007. (XII. 27.) KvVM r.
Az Ipolytarnóci ősmaradványok természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15356
150/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
15357
151/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Kerecsendi-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15359
152/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Körmendi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15360
153/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Mártélyi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
15360
154/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Pannonhalmi arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15361
155/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15362
156/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Szelidi-tó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15362
157/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Szomolyai-kaptárkövek természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15363
158/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Velencei-tavi madárrezervátum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15364
159/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Nagycenki-hársfasor természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15365
160/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Soproni botanikus kert természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15366
161/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
15368
162/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Kámoni arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15371
163/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Kiskőrösi-turjános természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
15372
164/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Kőszegi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
15373
165/2007. (XII. 27.) KvVM r.
A Tokaj–Bodrogzug Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
15377
1105/2007. (XII. 27.) Korm. h.
A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008–2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről
15381
1106/2007. (XII. 27.) Korm. h.
Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
15388
 
A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól
15389
 
Az Országos Rádió és Televízió Testület jelentkezési felhívása a közszolgálati rádiót és a közszolgálati televíziókat felügyelő közalapítványi kuratóriumokba történő delegálásához szükséges nyilvántartásba vételre
15393

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.