A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314601. látogatója

Budapest

2007. december 23.,

vasárnap


 

183. szám


 

Ára: 18921,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: CLXIX. tv.
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről
13940
2007: CLXX. tv.
A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról, valamint egyes törvényeknek az egészségkárosodás mértékére vonatkozó új minősítési rendszer és a rehabilitációs járadék bevezetésével összefüggő módosításáról
14171
2007: CLXXI. tv.
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról
14178
2007: CLXXII. tv.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény módosításáról
14191
2007: CLXXIII. tv.
A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosításáról
14195
351/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről
14197
352/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről
14198
353/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
14199
354/2007. (XII. 23.) Korm. r.
Az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
14214
355/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról
14217
356/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól
14220
357/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
14229
358/2007. (XII. 23.) Korm. r.
Az Adó- és Pénzügyi Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról és egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről
14263
359/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
14264
360/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
14268
361/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról
14269
362/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2007. évi egyedi termelési támogatásokról, költségtérítésekről szóló 52/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
14269
363/2007. (XII. 23.) Korm. r.
Az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program keretében megvalósuló beruházások támogatásáról
14270
364/2007. (XII. 23.) Korm. r.
Az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
14274
365/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
14286
366/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
14293
367/2007. (XII. 23.) Korm. r.
Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
14296
368/2007. (XII. 23.) Korm. r.
Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
14302
369/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
14309
370/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
14315
371/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról
14316
372/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A felsőoktatás területét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
14329
373/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról
14358
374/2007. (XII. 23.) Korm. r.
Az Európai Unió soros magyar elnökségben közvetlenül résztvevők kiválasztásáról, képzéséről és anyagi elismeréséről
14359
375/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről
14363
376/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról
14387
377/2007. (XII. 23.) Korm. r.
Egyes környezetvédelmi és vízügyi tárgyú jogszabályok módosításáról
14392
378/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről
14402
379/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról
14407
380/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A hitelintézetek értékpapírosítási tőkekövetelményéről
14428
381/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A hitelintézet partnerkockázatának kezeléséről
14447
382/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
14463
383/2007. (XII. 23.) Korm. r.
Az 1989. október 23-át megelőzően alkotott rendeleti szintű jogszabályok rendezéséről
14478
384/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól
14487
385/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
14494
386/2007. (XII. 23.) Korm. r.
Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
14496
387/2007. (XII. 23.) Korm. r.
Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól
14496
388/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról
14504
389/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról
14507
390/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
14522
391/2007. (XII. 23.) Korm. r.
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról
14532
105/2007. (XII. 23.) GKM r.
A közúti járművek műszai megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
14545
106/2007. (XII. 23.) GKM r.
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
14559
107/2007. (XII. 23.) GKM r.
A víziközlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet módosításáról
14573
108/2007. (XII. 23.) GKM r.
Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról
14590
109/2007. (XII. 23.) GKM r.
Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról
14593
110/2007. (XII. 23.) GKM r.
A nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról
14596
42/2007. (XII. 23.) HM r.
A külföldi szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes kérdéseiről szóló 26/2002. (IV. 12.) HM rendelet módosításáról
14604
58/2007. (XII. 23.) IRM r.
A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről
14606
59/2007. (XII. 23.) IRM r.
Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról
14610
60/2007. (XII. 23.) IRM r.
Az ügyészség és a Rendőrség szerveinek az ügyészségi nyomozásban való együttműködéséről és az ennek során felmerült költségekről
14611
61/2007. (XII. 23.) IRM r.
Egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról
14613
62/2007. (XII. 23.) IRM r.
A Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról
14615
63/2007. (XII. 23.) IRM r.
A Rendőrségnél rendszeresített kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról
14645
64/2007. (XII. 23.) IRM r.
A helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításáról
14647
65/2007. (XII. 23.) IRM r.
Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról
14650
94/2007. (XII. 23.) KvVM r.
A vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeiről
14653
95/2007. (XII. 23.) KvVM r.
A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról
14667
96/2007. (XII. 23.) KvVM r.
A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet, valamint a környezeti állapotvizsgáló szakértői tevékenységről szóló 15/1997. (V. 28.) KTM rendelet módosításáról
14667
97/2007. (XII. 23.) KvVM r.
Az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről
14668
98/2007. (XII. 23.) KvVM r.
Az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről
14671
99/2007. (XII. 23.) KvVM r.
A Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet módosításáról
14672
100/2007. (XII. 23.) KvVM r.
Az ár- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról
14673
101/2007. (XII. 23.) KvVM r.
A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
14687
33/2007. (XII. 23.) PM r.
Ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról
14722
1102/2007. (XII. 23.) Korm. h.
A Magyar Köztársaság Külső Határok Alap Nemzeti Programjáról
14727
1103/2007. (XII. 23.) Korm. h.
Az Európai Neutronkutató Központ (ESS) projekt magyarországi befogadásával kapcsolatos előkészítő feladatokról
14735
1104/2007. (XII. 23.) Korm. h.
A Hajléktalanokért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
14735
88/2007. (XII. 23.) ME h.
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság vezérigazgatójának felmentéséről
14736
41/2007. (XII. 23.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) között a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala, a FAO Közép- és Kelet- Európai Alregionális Hivatala, valamint a Közös Szolgáltató Központ felállításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 203/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet 2–3. §-a hatálybalépéséről
14736
 
A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Alapszabályának módosítása
14736
 
A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség által 2008. január 1. napjától érvényes tagi hozzájárulásának mértékéről
14737
 
A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség 2008. évi földgáz-készletezési hozzájárulás mértékéről
14737
 
Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2008. évi költségvetési támogatására
14737

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.