A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8352557. látogatója

Budapest

2007. december 22.,

szombat


 

181. szám


 

Ára: 7014,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: CLXIV. tv.
A Londonban, 2001. október 5-én kelt, a hajókon alkalmazott ártalmas antivegetatív bevonatrendszerek ellenőrzéséről szóló 2001. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
13475
2007: CLXV. tv.
A Londonban, 2001. március 23-án kelt, a bunkerolaj-szennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi felelősségről szóló 2001. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
13503
2007: CLXVI. tv.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997.évi LXVII.törvény, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997.éviLXVI.törvény módosításáról
13515
350/2007. (XII. 22.) Korm. r.
A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
13518
58/2007. (XII. 22.) EüM–SZMM e. r.
A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet módosításáról
13520
152/2007. (XII. 22.) FVM r.
A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól
13543
153/2007. (XII. 22.) FVM r.
A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján 2007/2008. évi végrehajtási időszakban nyújtott méhészeti támogatások igénybevételének részletes szabályairól
13556
154/2007. (XII. 22.) FVM r.
A 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló 66/2007. (VII. 26.) FVM rendelet módosításáról
13564
155/2007. (XII. 22.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
13566
156/2007. (XII. 22.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2007. évi kiegészítő nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 29/2007. (IV. 20.) FVM rendelet módosításáról
13567
157/2007. (XII. 22.) FVM r.
Az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet módosításáról
13567
101/2007. (XII. 22.) GKM r.
A vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól
13569
102/2007. (XII. 22.) GKM r.
A hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet módosításáról
13578
103/2007. (XII. 22.) GKM r.
A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 37/2006. (VI. 21.) GKM rendelet módosításáról
13580
104/2007. (XII. 22.) GKM r.
A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet módosításáról
13582
56/2007. (XII. 22.) IRM r.
A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól
13583
57/2007. (XII. 22.) IRM–PM e. r.
A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet, a személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban szóló 9/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együttes rendelet, valamint a bűnügyi költségek előlegezéséről szóló 21/2003. (VI. 24.) IM– PM–BM együttes rendelet módosításáról
13614
39/2007. (XII. 22.) OKM r.
Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról
13616
40/2007. (XII. 22.) OKM r.
A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosításáról
13707
41/2007. (XII. 22.) OKM r.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet módosításáról
13720
36/2007. (XII. 22.) SZMM r.
A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól
13725
37/2007. (XII. 22.) SZMM r.
Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
13735
38/2007. (XII. 22.) SZMM r.
A szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 17/2007. (V. 3.) SZMM rendelet módosításáról
13766
107/2007. (XII. 22.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
13768
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyházak részére történő technikai szám kiadásáról
13771
 
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet tájékoztatója a 2003. évi LXXXVI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 13/2004. (IV.27.) OM rendelet 1.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján teljesítendő bejelentkezési kötelezettségről, illetve a 2007. évi szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolásáról, bevallásáról és befizetéséről
13772
 
A Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságának hirdetménye
13773
 
Helyesbítés
13774

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.12.07.