A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314371. látogatója

Budapest

2007. december 21.,

péntek


 

180. szám


 

Ára: 1911,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: CLXI. tv.
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról
13387
2007: CLXII. tv.
Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról
13392
2007: CLXIII. tv.
A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységgel összefüggésben egyes törvények módosításáról
13396
349/2007. (XII.21.) Korm. r.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról
13398
56/2007. (XII. 21.) EüM r.
A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet módosításáról
13405
57/2007. (XII. 21.) EüM r.
Az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet módosításáról
13406
54/2007. (XII. 21.) IRM r.
A jogügyletek biztonságának erősítése érdekében az ügyvéd által végzendő személyazonosság- és igazolvány-ellenőrzéssel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól és az ellenőrzéssel kapcsolatos ügyek nyilvántartásáról
13406
55/2007. (XII. 21.) IRM r.
A közjegyzőket és a közvetítőket érintő egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról
13408
31/2007. (XII. 21.) PM r.
Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosításáról
13411
32/2007. (XII. 21.) PM r.
Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról
13426
31/2007. (XII. 21.) SZMM r.
Az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet módosításáról
13431
32/2007. (XII. 21.) SZMM r.
A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet módosításáról
13434
33/2007. (XII. 21.) SZMM r.
A felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabható bírságról szóló 1/2005. (I. 19.) FMM rendelet módosításáról
13435
34/2007. (XII. 21.) SZMM r.
A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítéshez szükséges állapotfelmérésről, valamint a mentesítési eljárás szakértői, illetve hatósági közvetítői díjairól
13435
35/2007. (XII. 21.) SZMM r.
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról
13440
 
Az Országos Választási Bizottság 482/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13443
 
Az Országos Választási Bizottság 483/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13443
 
Az Országos Választási Bizottság 484/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13444
 
Az Országos Választási Bizottság 485/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13444
 
Az Országos Választási Bizottság 486/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13445
 
Az Országos Választási Bizottság 487/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13446
 
Az Országos Választási Bizottság 488/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13446
 
Az Országos Választási Bizottság 489/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13447
 
Az Országos Választási Bizottság 490/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13447
 
Az Országos Választási Bizottság 491/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13448
 
Az Országos Választási Bizottság 492/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13449
 
Az Országos Választási Bizottság 493/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13449
 
Az Országos Választási Bizottság 494/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13450
 
Az Országos Választási Bizottság 495/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13450
 
Az Országos Választási Bizottság 496/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13451
 
Az Országos Választási Bizottság 497/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13452
 
Az Országos Választási Bizottság 498/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13452
 
Az Országos Választási Bizottság 499/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13453
 
Az Országos Választási Bizottság 500/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13453
 
Az Országos Választási Bizottság 501/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13454
 
Az Országos Választási Bizottság 502/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13454
 
Az Országos Választási Bizottság 503/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13455
 
Az Országos Választási Bizottság 504/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13455
 
Az Országos Választási Bizottság 505/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13456
 
Az Országos Választási Bizottság 506/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13456
 
Az Országos Választási Bizottság 507/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13457
 
Az Országos Választási Bizottság 508/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13457
 
Az Országos Választási Bizottság 509/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13458
 
Az Országos Választási Bizottság 510/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13458
 
Az Országos Választási Bizottság 511/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13459
 
Az Országos Választási Bizottság 512/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13459
 
Az Országos Választási Bizottság 513/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13460
 
Az Országos Választási Bizottság 514/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13461
 
Az Országos Választási Bizottság 515/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13461
 
Az Országos Választási Bizottság 516/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13462
 
Az Országos Választási Bizottság 517/2007. (XII. 18.) OVB határozata
13462
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. október 12-i üléséről
13463
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. október 15-i üléséről
13465
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. október 19-i üléséről
13466
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. október 26-i üléséről
13467
 
Hivatalos Értesítő (2007/51. szám) HÉ 3801–3936

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.09.