A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313492. látogatója

Budapest

2007. december 13.,

csütörtök


 

174. szám


 

Ára: 2289,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: CLVI. tv.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról
13050
2007: CLVII. tv.
Az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi költségvetéséről
13055
329/2007. (XII. 13.) Korm. r.
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről
13059
330/2007. (XII. 13.) Korm. r.
A határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól
13066
331/2007. (XII. 13.) Korm. r.
A Rendőrség és a Határőrség integrációjával összefüggő egyes kormányrendeletek felülvizsgálatáról
13076
332/2007. (XII. 13.) Korm. r.
A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról
13085
333/2007. (XII. 13.) Korm. r.
A belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feltételeinek szabályairól
13089
334/2007. (XII. 13.) Korm. r.
A fegyveres biztonsági őrségek engedélyezésére jogosult szerv kijelöléséről
13090
335/2007. (XII. 13.) Korm. r.
A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról
13090
336/2007. (XII. 13.) Korm. r.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról
13092
337/2007. (XII. 13.) Korm. r.
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal felállításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról
13094
37/2007. (XII. 13.) ÖTM r.
Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
13100
104/2007. (XII. 13.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
13141
105/2007. (XII. 13.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
13146
1098/2007. (XII. 13.) Korm. h.
A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára 2007. évben rendezésre javasolt ingatlanokról, az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról, illetve az egyházi ingatlanrendezéssel összefüggő egyéb kérdésekről
13150
 
Tárgymutató a 2007. november hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról ésközleményekről
 
Hivatalos Értesítő (2007/50. szám) HÉ 3609–3800

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.05.