A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382246. látogatója

Budapest

2007. december 11.,

kedd


 

172. szám


 

Ára: 1722,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: CLIII. tv.
A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a kishatárforgalom szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
12939
2007: CLIV. tv.
A műsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény, valamint a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról
12956
2007: CLV. tv.
A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról
12958
323/2007. (XII. 11.) Korm. r.
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye ésannak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX.törvény végrehajtásának egyes szabályairól
12966
324/2007. (XII. 11.) Korm. r.
A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint ahasznált gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról
12982
325/2007. (XII. 11.) Korm. r.
A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletesszabályokról szóló 348/2006. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról
12988
326/2007. (XII. 11.) Korm. r.
A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról ésmegváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003.(XII.18.) Korm. rendelet módosításáról
12990
327/2007. (XII. 11.) Korm. r.
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V.24.) Korm. rendelet módosításáról
12990
328/2007. (XII. 11.) Korm. r.
A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról
12993
51/2007. (XII. 11.) IRM r.
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtására kiadott egyes IRM rendeletek módosításáról
12994
52/2007. (XII. 11.) IRM r.
A menekültügy szervezeti rendszeréről
12999
29/2007. (XII. 11.) SZMM r.
A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram ésaRegionálisIfjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999.(IX.24.)ISM rendelet módosításáról
13001
274/2007. (XII. 11.) KE h.
Banai Károly rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
13003
275/2007. (XII. 11.) KE h.
Berecz Marianne rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
13003
276/2007. (XII. 11.) KE h.
Fodor Lajos rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
13004
277/2007. (XII. 11.) KE h.
Róna Ottó rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
13004
278/2007. (XII. 11.) KE h.
Szabó Sándor rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
13004
279/2007. (XII. 11.) KE h.
Csaba Gábor rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról
13004
280/2007. (XII. 11.) KE h.
Dr. Kós András rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról
13005
281/2007. (XII. 11.) KE h.
Dr. Molnár György rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról
13005
282/2007. (XII. 11.) KE h.
Molnári Sándor rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról
13005
283/2007. (XII. 11.) KE h.
Polgár Viktor rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről
13006
284/2007. (XII. 11.) KE h.
Dr. Somogyi Zoltán János rendkívüli ésmeghatalmazott nagyköveti kinevezéséről ésmegbízásáról
13006
285/2007. (XII. 11.) KE h.
Dr. Tóth András rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
13006
286/2007. (XII. 11.) KE h.
Vargha Ágnes rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről
13006
287/2007. (XII. 11.) KE h.
Dandártábornoki kinevezésről
13007
1097/2007. (XII. 11.) Korm. h.
A Kormánykabinetről szóló 1044/2007.(VII.1.)Korm. határozat módosításáról
13007
84/2007. (XII. 11.) ME h.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ellenőrző Bizottsága tagjának kinevezéséről
13007
 
Közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya ésUkrajnaMiniszteri Kabinetje között akishatárforgalom szabályozásáról szóló Egyezmény I.számú mellékletében felsorolt Ukrajna határ menti területhez tartozó települések magyar nyelvű megnevezéséről
13007
 
Helyesbítés
13011

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.