A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311830. látogatója

Budapest

2007. november 30.,

péntek


 

164. szám


 

Ára: 210,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: CXLV. tv.
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosításáról
12426
51/2007. (XI. 30.) EüM r.
A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet módosításáról
12430
52/2007. (XI. 30.) EüM r.
A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról
12437
 
Tárgymutató a 2007. október hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról ésközleményekről
 
Hivatalos Értesítő (2007/48. szám) HÉ 3233–3474

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.