A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371016. látogatója

Budapest

2007. november 28.,

szerda


 

162. szám


 

Ára: 4557,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: CXXXIV. tv.
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény módosításáról
11627
2007: CXXXV. tv.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről
11629
2007: CXXXVI. tv.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
11643
2007: CXXXVII. tv.
A pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról
11661
2007: CXXXVIII. tv.
A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól
11693
139/2007. (XI. 28.) FVM r.
A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről
11771
140/2007. (XI. 28.) FVM r.
A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről
11778
141/2007. (XI. 28.) FVM r.
A piaci szereplőknek az 1973/2004/EK rendelet 37. cikke alapján energianövény feldolgozóként, illetve felvásárlóként történő elismeréséről
11784
142/2007. (XI. 28.) FVM r.
A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról
11793
40/2007. (XI. 28.) HM r.
A katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól
11795
92/2007. (XI. 28.) KvVM r.
A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet módosításáról
11797
244/2007. (XI. 28.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
11813
245/2007. (XI. 28.) KE h.
Dabrónaki Gyula rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
11814
246/2007. (XI. 28.) KE h.
Dobokay Gábor rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
11814
247/2007. (XI. 28.) KE h.
Győr Mihály rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
11814
248/2007. (XI. 28.) KE h.
Mohai László György rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
11814
249/2007. (XI. 28.) KE h.
Dr. Póka Ferenc rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
11815
250/2007. (XI. 28.) KE h.
Dr. Simonyi András rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
11815
251/2007. (XI. 28.) KE h.
Szőcs Ferenc rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
11815
252/2007. (XI. 28.) KE h.
Dr. Taubner Zoltán rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
11815
253/2007. (XI. 28.) KE h.
Dr. Torzsa István rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
11816
254/2007. (XI. 28.) KE h.
Bohár Ernő rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
11816
255/2007. (XI. 28.) KE h.
Dr. Györkös Péter rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról
11816
256/2007. (XI. 28.) KE h.
József Judit rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról
11816
257/2007. (XI. 28.) KE h.
Kecskés Tibor rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról
11817
258/2007. (XI. 28.) KE h.
Kékesi Ferenc rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról
11817
259/2007. (XI. 28.) KE h.
Kiss Róbert rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról
11817
260/2007. (XI. 28.) KE h.
Lengyel Miklós rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról
11817
261/2007. (XI. 28.) KE h.
Dr. Mihályi Géza rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
11818
262/2007. (XI. 28.) KE h.
Dr. Somogyi Ferenc rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
11818
263/2007. (XI. 28.) KE h.
Csillik Róbert rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri kinevezéséről
11818
264/2007. (XI. 28.) KE h.
Szeratics Péter rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri kinevezéséről
11818
265/2007. (XI. 28.) KE h.
Zalai Csaba rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri kinevezéséről
11819
266/2007. (XI. 28.) KE h.
Nyugállományú határőr dandártábornoki kinevezésről
11819
1/2007. (XI. 28.) OGY p. ny.
A burmai helyzetről
11819

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.