A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313011. látogatója

Budapest

2007. február 13.,

kedd


 

16. szám


 

Ára: 1155,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
14/2007. (II. 13.) Korm. r.
A közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III.26.) Korm. rendelet módosításáról
763
15/2007. (II. 13.) Korm. r.
A „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről szóló 212/2006.(X.27.) Korm. rendelet módosításáról
765
16/2007. (II. 13.) Korm. r.
A vizitdíjjal és a kórházi napidíjjal kapcsolatos egyeskérdésekről
766
17/2007. (II. 13.) Korm. r.
A minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről
767
7/2007. (II. 13.) EüM–KvVM–ÖTM e. r.
A veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények tulajdonságainak vizsgálati módszereiről ésavizsgálatok eredményeinek értékeléséről szóló 54/2003. (IX. 1.) ESZCSM–KvVM–BM együttes rendelet módosításáról
771
8/2007. (II. 13.) EüM r.
Az egészségügyi miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismeréséről, és az egészségügyi gázmesteri tevékenységről, valamint az egészségügyi gázmester szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/1997. (VII. 4.) NM rendelet módosításáról szóló 17/2005. (V. 19.) EüM rendelet módosításáról
771
4/2007. (II. 13.) HM r.
A honvédségi közúti járművek üzemben tartásáról szóló 7/1991. (X.16.) HM rendelet módosításáról
777
5/2007. (II. 13.) HM r.
A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok szolgálati gépjárművei forgalomba helyezése előtti és időszakos műszaki vizsgálatával, környezetvédelmi felülvizsgálatával, valamint a gépjárművek hatósági engedéllyel és jelzéssel történő ellátásával kapcsolatos külön szabályokról szóló 5/1998. (III. 6.) HM rendelet módosításáról
778
5/2007. (II. 13.) OKM r.
A helyi önkormányzatok részére a hivatásos önkormányzati zenekarok és énekkarok működésére adható támogatások igénybevételének rendjéről
779
6/2007. (II. 13.) OKM r.
A helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról
784
7/2007. (II. 13.) OKM r.
A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosításáról
787
3/2007. (II. 13.) ÖTM r.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítőtámogatásának igénylési, folyósítási éselszámolási rendjéről
787
1/2007. (II. 13.) OGY h.
Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének rigai csúcstalálkozója idejére nyújtott NATO támogatáshoz történő magyar katonai hozzájárulásról szóló beszámoló elfogadásáról
803
2/2007. (II. 13.) OGY h.
A Magyar Köztársaság Kormányának a NATO iraki Kiképző Missziójában történő magyar katonai részvétellel kapcsolatos döntéséről szóló beszámoló elfogadásáról
803
3/2007. (II. 13.) OGY h.
Egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
803
4/2007. (II. 13.) OGY h.
Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges stabilizációs és humanitárius műveletekben résztvevő külföldi fegyveres erők Magyar Köztársaság területén történő áthaladásáról szóló jelentés elfogadásáról
803
5/2007. (II. 13.) OGY h.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. október1-jén megtartott választásáról szóló – az Országos Választási Bizottság által benyújtott – jelentés elfogadásáról
804
6/2007. (II. 13.) OGY h.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint atelepülési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. október1-jei választásának megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló, azönkormányzati és területfejlesztési miniszter által benyújtott jelentés elfogadásáról
804
7/2007. (II. 13.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
804
3/2007. (II. 13.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
805
4/2007. (II. 13.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
810
2/2007. (MK 16.) MSZH közl.
Az „IDEA 2007” (Ötlet – Újdonság – Találmány) nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetvekiállításielsőbbségéről
813
 
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2007. március 12.– március 30-ig terjedő időszak – II/1. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről
813

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.02.