A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311790. látogatója

Budapest

2007. november 14.,

szerda


 

153. szám


 

Ára: 1155,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: CXXIV. tv.
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
10671
2007: CXXV. tv.
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról
10673
303/2007. (XI. 14.) Korm. r.
A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról
10679
304/2007. (XI. 14.) Korm. r.
A betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról
10682
305/2007. (XI. 14.) Korm. r.
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
10686
306/2007. (XI. 14.) Korm. r.
A Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról
10687
307/2007. (XI. 14.) Korm. r.
Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
10688
308/2007. (XI. 14.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
10688
135/2007. (XI. 14.) FVM r.
A 2007. évben aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kedvezményes hitelhez jutási lehetőségéről
10693
49/2007. (XI. 14.) IRM r.
Az ügyvédi székhely szolgáltatásról
10698
50/2007. (XI. 14.) IRM r.
A cég honlapján való közzétételről
10698
100/2007. (XI. 14.) OGY h.
A Magyar Köztársaság hosszú távú fenntartható fejlődésével kapcsolatos tervezési és egyeztetési folyamat feladatairól
10700
90/2007. (XI. 14.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
10701
221/2007. (XI. 14.) KE h.
Nyugállományú vezérőrnagyi előléptetésről
10717
222/2007. (XI. 14.) KE h.
Posztumusz dandártábornoki kinevezésről
10717
223/2007. (XI. 14.) KE h.
Nyugállományú rendőr dandártábornoki kinevezésről
10717
224/2007. (XI. 14.) KE h.
Nyugállományú határőr dandártábornoki kinevezésről
10718
225/2007. (XI. 14.) KE h.
Határőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
10718
226/2007. (XI. 14.) KE h.
Határőr orvos dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
10718
227/2007. (XI. 14.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
10719
228/2007. (XI. 14.) KE h.
Kitüntetéses doktorrá avatásról
10719
229/2007. (XI. 14.) KE h.
Kitüntetéses doktorrá avatásról
10719
 
Az Országos Választási Bizottság 467/2007. (XI. 12.) OVB határozata
10720
 
Az Országos Választási Bizottság 468/2007. (XI. 12.) OVB határozata
10720
 
Az Országos Választási Bizottság 469/2007. (XI. 12.) OVB határozata
10721
 
Az Országos Választási Bizottság 470/2007. (XI. 12.) OVB határozata
10721
 
Az Országos Választási Bizottság 471/2007. (XI. 12.) OVB határozata
10722
 
Az Országos Választási Bizottság 472/2007. (XI. 12.) OVB határozata
10723
 
Az Országos Választási Bizottság 473/2007. (XI. 12.) OVB határozata
10723

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.29.