A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381513. látogatója

Budapest

2007. november 9.,

péntek


 

151. szám


 

Ára: 1911,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
295/2007. (XI. 9.) Korm. r.
A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet és egyes további hírközlési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
10528
296/2007. (XI. 9.) Korm. r.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerződéskötési és eljárási kérdésekről szóló 41/2007. (III.13.) Korm. rendelet módosításáról
10538
297/2007. (XI. 9.) Korm. r.
A gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2007. évi egyedi termelési támogatásokról, költségtérítésekről szóló 52/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
10545
298/2007. (XI. 9.) Korm. r.
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
10545
299/2007. (XI. 9.) Korm. r.
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
10546
300/2007. (XI. 9.) Korm. r.
A 2008. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program módosított és új adatgyűjtéseiről
10547
301/2007. (XI. 9.) Korm. r.
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról
10571
48/2007. (XI. 9.) IRM–PM e. r.
Az ujj- és tenyérnyomatvétel, a fényképkészítés, valamint a DNS-mintavétel szabályairól szóló 8/2000. (II. 16.) BM–IM–PM együttes rendelet módosításáról
10604
1084/2007. (XI. 9.) Korm. h.
Életmentő Emlékérem adományozásáról
10604
1085/2007. (XI. 9.) Korm. h.
A Külső Határok Alap intézményi rendszeréről
10605
77/2007. (XI. 9.) ME h.
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
10605
78/2007. (XI. 9.) ME h.
Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület tagjának felkéréséről
10606
79/2007. (XI. 9.) ME h.
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Igazgatósága elnökének és tagjainak visszahívásáról
10606
33/2007. (XI. 9.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten, 2005. június 21-én aláírt Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről szóló 183/2007. (VII. 13.) Korm. rendelet 2–3.§-a hatálybalépéséről
10606
 
A Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságának hirdetménye
10607
 
Hivatalos Értesítő (2007/45. szám) HÉ 2883–29

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.