A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312302. látogatója

Budapest

2007. október 31.,

szerda


 

147. szám


 

Ára: 2289,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: CXVIII. tv.
A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
10298
2007: CXIX. tv.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosításáról
10308
288/2007. (X. 31.) Korm. r.
A Prümi Szerződésben meghatározott Nyilatkozatok megtételéről, valamint a Prümi Szerződés Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodásának kihirdetéséről
10309
289/2007. (X. 31.) Korm. r.
A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról
10330
290/2007. (X. 31.) Korm. r.
Az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról
10343
291/2007. (X. 31.) Korm. r.
Az építésfelügyeleti tevékenységről
10373
292/2007. (X. 31.) Korm. r.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet és az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
10375
47/2007. (X. 31.) EüM r.
A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról
10377
128/2007. (X. 31.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól
10382
129/2007. (X. 31.) FVM r.
A természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről
10384
86/2007. (X. 31.) GKM r.
A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet módosításáról
10387
89/2007. (X. 31.) KvVM r.
A környezetvédelmi és a vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet módosításáról
10391
94/2007. (X. 31.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
10392
95/2007. (X. 31.) OGY h.
A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2005. évben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról
10392
96/2007. (X. 31.) OGY h.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése alapján az M6-os autópálya Dunaújváros–Szekszárd közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges országgyűlési felhatalmazás megadásáról
10392
97/2007. (X. 31.) OGY h.
A 25/2007. (III. 20.) OGY határozat alapján az M6-os autópálya Szekszárd–Bóly közötti szakaszának és az M60-as autópálya Bóly–Pécs közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménye vonatkozásában az Országgyűlés jóváhagyásának megadásáról
10393
77/2007. (X. 31.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
10394
 
Helyesbítés
10397
 
Hivatalos Értesítő (2007/44. szám) HÉ 2769–2882

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.01.