A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2007. október 19.,

péntek


 

141. szám


 

Ára: 2478,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
271/2007. (X. 19.) Korm. r.
A vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról
9972
272/2007. (X. 19.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
9983
273/2007. (X. 19.) Korm. r.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
9986
122/2007. (X. 19.) FVM r.
A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III.3.) FVM rendelet hatályon kívül helyezéséről és az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezések megállapításáról
10056
123/2007. (X. 19.) FVM r.
A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról
10056
75/2007. (X. 19.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
10058
76/2007. (X. 19.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
10060
204/2007. (X. 19.) KE h.
Sólyom László altábornagy posztumusz, vezérezredesi előléptetéséről
10064
205/2007. (X. 19.) KE h.
Illy Gusztáv altábornagy posztumusz, vezérezredesi előléptetéséről
10064
206/2007. (X. 19.) KE h.
Beleznay István vezérőrnagy posztumusz, altábornagyi előléptetéséről
10064
207/2007. (X. 19.) KE h.
Dr. Merényi Gusztáv orvos vezérőrnagy posztumusz, altábornagyi előléptetéséről
10064
208/2007. (X. 19.) KE h.
Porffy György vezérőrnagy posztumusz, altábornagyi előléptetéséről
10065
209/2007. (X. 19.) KE h.
Révay Kálmán vezérőrnagy posztumusz, altábornagyi előléptetéséről
10065
210/2007. (X. 19.) KE h.
Lőrincz Sándor ezredes posztumusz, dandártábornoki kinevezéséről
10065
 
Az Országos Horvát Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
10066
 
A Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságának hirdetménye
10074
 
Hivatalos Értesítő (2007/42. szám) HÉ 2549–2666

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.