A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381619. látogatója

Budapest

2007. október 12.,

péntek


 

136. szám


 

Ára: 777,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: CXIV. tv.
Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény módosításáról
9770
2007: CXV. tv.
Az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggő törvények módosításáról
9771
28/2007. (X. 12.) ÖTM r.
Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2007. évi támogatásának rendjéről
9773
23/2007. (X. 12.) PM r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a pénzügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 17/1993. (VI. 18.) PM rendelet módosításáról
9787
87/2007. (X. 12.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
9792
88/2007. (X. 12.) OGY h.
Tóth András országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
9793
89/2007. (X. 12.) OGY h.
A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 11/2007. (III. 7.) OGY határozat módosításáról
9793
90/2007. (X. 12.) OGY h.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását felügyelő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 56/2006. (XII. 20.) OGY határozat módosításáról
9793
57/2007. (X. 12.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
9794
197/2007. (X. 12.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
9796
198/2007. (X. 12.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
9797
199/2007. (X. 12.) KE h.
Altábornagyi előléptetésről
9797
200/2007. (X. 12.) KE h.
Határőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
9797
1081/2007. (X. 12.) Korm. h.
A Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány jogutód nélküli megszüntetéséről
9798
1082/2007. (X. 12.) Korm. h.
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosításáról
9798
 
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium pályázati felhívása
9799
 
Hivatalos Értesítő (2007/41. szám) HÉ 2439–2548

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.