A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382264. látogatója

Budapest

2007. október 10.,

szerda


 

135. szám


 

Ára: 966,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
264/2007. (X. 10.) Korm. r.
Az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról
9722
265/2007. (X. 10.) Korm. r.
Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
9724
266/2007. (X. 10.) Korm. r.
Az egyes egészségbiztosítással összefüggő kormányrendeletek módosításáról
9737
113/2007. (X. 10.) FVM r.
A 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítéséhez biztosítandó többlettámogatás feltételeiről
9739
114/2007. (X. 10.) FVM r.
A Nagy-Somlói borvidék védett eredetű borairól szóló 12/2006. (II.3.) FVM rendelet módosításáról
9744
115/2007. (X. 10.) FVM r.
A Villányi borvidék védett eredetű borairól szóló 91/2005. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról
9745
116/2007. (X. 10.) FVM r.
A Duna Borvidéki Régió szabályzatáról szóló 10/2006. (II. 3.) FVM rendelet módosításáról
9747
117/2007. (X. 10.) FVM r.
Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról
9748
39/2007. (X. 10.) HM r.
A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok által használt objektumokba történő belépés rendjéről
9753
27/2007. (X. 10.) ÖTM r.
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program előirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikk (1)bekezdés hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról
9754
22/2007. (X. 10.) PM r.
A Pénzügyminisztérium és a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó szervezetek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról szóló 34/1996. (XII. 21.) PM rendelet módosításáról
9762
196/2007. (X. 10.) KE h.
A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács elnökének és tagjainak kinevezéséről
9766
1079/2007. (X. 10.) Korm. h.
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
9766
1080/2007. (X. 10.) Korm. h.
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottsága tagjának kinevezéséről
9766
68/2007. (X. 10.) ME h.
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagja megbízatása visszavonásáról
9767
69/2007. (X. 10.) ME h.
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának megbízásáról
9767
70/2007. (X. 10.) ME h.
A Felsőoktatási és Tudományos Tanács elnökének megbízásáról
9767
71/2007. (X. 10.) ME h.
Az Információs Hivatal főigazgatójának megbízásáról
9767
 
Tárgymutató a 2007. szeptember hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról és közleményekről

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.