A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314602. látogatója

Budapest

2007. február 6.,

kedd


 

13. szám


 

Ára: 777,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
9/2007. (II. 6.) Korm. r.
Egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
642
10/2007. (II. 6.) Korm. r.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet módosításáról
644
11/2007. (II. 6.) Korm. r.
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról
647
12/2007. (II. 6.) Korm. r.
A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól
647
13/2007. (II. 6.) Korm. r.
A 2007. évi központi költségvetés céltartaléka terhére a központi költségvetési szervek létszámcsökkentési kiadásainak támogatásáról
665
6/2007. (II. 6.) MeHVM–GKM e. r.
A Közép-magyarországi operatív program I. „A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése” prioritása – a „helyi gazdaságfejlesztés” intézkedés kivételével – végrehajtásában közreműködő szervezet kijelöléséről
667
18/2007. (II. 6.) GKM–HM–IRM e. r.
A fegyveres erők részére történő közúti járművezető képzésről, vizsgáztatásról és az ehhez kapcsolódó vezetői engedély kiadásáról szóló 22/1992. (XI. 25.) KHVM–HM–BM együttes rendelet módosításáról
668
2/2007. (II. 6.) PM r.
A könyvviteli szolgáltatást végzők, valamint a továbbképzésükben közreműködő szervezetek nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 21/2002. (V. 30.) PM rendelet módosításáról
668
1/2007. (II. 6.) SZMM r.
A szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról
669
1005/2007. (II. 6.) Korm. h.
A Nemzet Sportolója Cím adományozásáról
673
16/2007. (II. 6.) ME h.
Kormányzati főtisztviselői kinevezések megszűnésének megállapításáról
673
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2006. november 27-i üléséről
674
 
Az Országos Érdekegyeztető Tanács megállapodása a 2007. évi keresetnövelési ajánlásról
674
 
Helyesbítés
675

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.