A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314602. látogatója

Budapest

2007. szeptember 21.,

péntek


 

123. szám


 

Ára: 1155,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
241/2007. (IX. 21.) Korm. r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet módosításáról
9323
242/2007. (IX. 21.) Korm. r.
Az N.SIS informatikai központ feladatait ellátó szerv kijelöléséről, a SIS-be történő adatbevitel elrendelésének és végrehajtásának, valamint az N.SIS Hivatal és a SIRENE Iroda technikai és adminisztratív feladatai ellátásának részletes szabályairól
9326
100/2007. (IX. 21.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
9336
101/2007. (IX. 21.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet módosításáról
9339
102/2007. (IX. 21.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
9342
103/2007. (IX. 21.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról
9342
104/2007. (IX. 21.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet módosításáról
9343
81/2007. (IX. 21.) GKM r.
A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjairól és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 19/2002. (XI. 5.) GKM–PM együttes rendelet módosításáról
9346
38/2007. (IX. 21.) HM r.
A honvédségnél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 25/1992. (XI. 25.) HM rendelet módosításáról
9349
45/2007. (IX. 21.) IRM r.
A SIS-be történő adatbevitel elrendeléséhez felhasználandó iratmintákról, valamint a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról
9350
71/2007. (IX. 21.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
9359
72/2007. (IX. 21.) OGY h.
A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január 1.–december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
9359
73/2007. (IX. 21.) OGY h.
A Magyar Köztársaság Kormányának a NATO iraki Kiképző Missziójában történő magyar katonai részvétellel kapcsolatos döntéséről szóló beszámoló elfogadásáról
9359
172/2007. (IX. 21.) KE h.
Dandártábornoki kinevezésről
9360
173/2007. (IX. 21.) KE h.
Rendőr dandártábornoki kinevezésről
9360
174/2007. (IX. 21.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
9360
175/2007. (IX. 21.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
9361
176/2007. (IX. 21.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
9361
177/2007. (IX. 21.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
9361
178/2007. (IX. 21.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
9362
179/2007. (IX. 21.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
9362
180/2007. (IX. 21.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
9364
181/2007. (IX. 21.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
9364
182/2007. (IX. 21.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
9365
183/2007. (IX. 21.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
9368
184/2007. (IX. 21.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
9371
185/2007. (IX. 21.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
9371
1071/2007. (IX. 21.) Korm. h.
Az euró gyakorlati bevezetésével kapcsolatos felkészülés megkezdéséről és szervezeti kereteiről
9372
63/2007. (IX. 21.) ME h.
Főiskolai rektor megbízásáról
9373
64/2007. (IX. 21.) ME h.
Főiskolai tanár kinevezéséről
9373
65/2007. (IX. 21.) ME h.
Az Országos Statisztikai Tanács tagjainak felmentéséről és a megbízás megszűnésének megállapításáról
9373
66/2007. (IX. 21.) ME h.
Az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról
9374
29/2007. (IX. 21.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetségén folytatott együttműködésről a vízumkérelmek kezelése és a konzuli munka más területein tárgyú, Budapesten, 2007. április 11-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 2007. évi XCV. törvény 2–3. §-a hatálybalépéséről
9374
 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye atűzgyújtási tilalom feloldásáról
9375
 
Helyesbítés
9375
 
Hivatalos Értesítő (2007/38. szám) HÉ 2199–2270

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.