A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311788. látogatója

Budapest

2007. szeptember 19.,

szerda


 

122. szám


 

Ára: 3234,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
240/2007. (IX. 19.) Korm. r.
A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek exportjával összefüggő intézkedések végrehajtásának általános szabályairól szóló 29/2004.(II.28.)Korm.rendelet módosításáról
9178
41/2007. (IX. 19.) EüM r.
A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről
9180
42/2007. (IX. 19.) EüM r.
A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész ésklinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII.25.) EüM rendeletmódosításáról
9194
43/2007. (IX. 19.) EüM r.
A testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet módosításáról
9216
97/2007. (IX. 19.) FVM r.
A szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben a 2007. évi tavaszi fagykárok miatt száz százalékos terméskiesést elszenvedett termelők egyszeri csekély összegű támogatásáról
9216
98/2007. (IX. 19.) FVM r.
A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről
9221
99/2007. (IX. 19.) FVM r.
A birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásáról
9234
80/2007. (IX. 19.) GKM r.
A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról
9240
37/2007. (IX. 19.) HM r.
Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek hatályonkívül helyezéséről
9242
44/2007. (IX. 19.) IRM r.
A büntetés-végrehajtási szervek területére történő be-és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól
9243
28/2007. (IX. 19.) KvVM–EüM–FVM e. r.
A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együttesrendelet módosításáról
9246
62/2007. (IX. 19.) ME h.
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről
9247
9/2007. (MK 122.) KüM ut.
A Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
9247
 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2008. évi Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj elnyerésére
9306
 
A Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságának hirdetménye
9309
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2007. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
9315
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
9315

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.29.