A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370967. látogatója

Budapest

2007. szeptember 12.,

szerda


 

118. szám


 

Ára: 588,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
236/2007. (IX. 12.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az V/B. összeurópai közlekedési folyosó Letenye és Gorièan közötti autópálya határhídjának építéséről a Mura folyón 2004. december 16-án, Budapesten aláírt Egyezmény módosításáról szóló, Zágrábban, 2007. május 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
8990
237/2007. (IX. 12.) Korm. r.
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
8996
238/2007. (IX. 12.) Korm. r.
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
8997
239/2007. (IX. 12.) Korm. r.
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
9003
25/2007. (IX. 12.) MeHVM r.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1)bekezdése hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról
9006
 
A külügyminiszter közleménye a „Pro auxilio civium Hungarorum” emlékplakett adományozásáról
9014
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
9014
 
Tárgymutató a 2007. augusztus hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról ésközleményekről

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.