A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312300. látogatója

Budapest

2007. szeptember 4.,

kedd


 

116. szám


 

Ára: 588,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
231/2007. (IX. 4.) Korm. r.
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
8932
232/2007. (IX. 4.) Korm. r.
A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
8932
233/2007. (IX. 4.) Korm. r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról
8933
234/2007. (IX. 4.) Korm. r.
A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről
8936
235/2007. (IX. 4.) Korm. r.
A robbanóanyagok Közösségen belüli szállítási okmányáról szóló határozat rendelkezéseivel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
8940
94/2007. (IX. 4.) FVM r.
A biztonságos takarmányellátás érdekében az állattenyésztők részére érvényesíthető csekély összegű (de minimis) támogatás feltételeiről
8946
95/2007. (IX. 4.) FVM r.
A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról
8952
1067/2007. (IX. 4.) Korm. h.
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványt érintő intézkedésről
8954
1068/2007. (IX. 4.) Korm. h.
A Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány megszüntetéséről
8955
1069/2007. (IX. 4.) Korm. h.
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága budapesti adminisztrációs és szolgáltató központjának elhelyezéséről
8955

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.01.