A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382249. látogatója

Budapest

2007. augusztus 23.,

csütörtök


 

111. szám


 

Ára: 966,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
220/2007. (VIII. 23.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, és az Egyesült Államok Holocaust Emlékmúzeuma részére átadott Holocaust-dokumentumokban található személyes adatok védelme tárgyában Washingtonban, 2003. november 5-én létrejött adatvédelmi szerződés mellékletének kiegészítéséről
8296
221/2007. (VIII. 23.) Korm. r.
A Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
8306
21/2007. (VIII. 23.) MeHVM–FVM e. r.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból, a Kohéziós Alapból, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból, valamint a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközből származó támogatásokhoz kapcsolódó egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
8308
90/2007. (VIII. 23.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról
8313
91/2007. (VIII. 23.) FVM r.
Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának 2007. évi csekély összegű (de minimis) támogatásáról, a személyi jövedelemadó 1%-ának adófizetők által felajánlott részéből képzett bevételből
8322
1064/2007. (VIII. 23.) Korm. h.
A Népművészet Mestere díj 2007. évi adományozásáról
8328
1065/2007. (VIII. 23.) Korm. h.
A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyes intézkedésekről
8328
 
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)
8330
 
A Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságának hirdetménye
8335
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
8337

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.