A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314374. látogatója

Budapest

2007. augusztus 17.,

péntek


 

110. szám


 

Ára: 1533,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
86/2007. (VIII. 17.) FVM–EüM–SZMM e. r.
Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM– ESZCSM–GKM együttes rendelet módosításáról
8226
87/2007. (VIII. 17.) FVM r.
A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról
8227
88/2007. (VIII. 17.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
8231
89/2007. (VIII. 17.) FVM r.
Az erdőgazdálkodók 2007. évi gazdálkodásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról
8249
75/2007. (VIII. 17.) GKM r.
A földgáz biztonsági készlet felhasználására vonatkozó egyes szabályokról
8256
33/2007. (VIII. 17.) HM r.
A katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosításáról
8257
34/2007. (VIII. 17.) HM r.
A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történő részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített rendfokozatokról
8259
154/2007. (VIII. 17.) KE h.
Dandártábornoki kinevezésről
8285
 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közleménye a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról
8285
 
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnökének közleménye a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek haszonbérbe adására irányuló haszonbérleti pályázati és bírálati szabályzata
8288
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2007. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
8294
 
Helyesbítés
8294
 
Hivatalos Értesítő (2007/33. szám) HÉ 1823–1912

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.09.