A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314601. látogatója

Budapest

2007. augusztus 15.,

szerda


 

109. szám


 

Ára: 777,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
216/2007. (VIII. 15.) Korm. r.
A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól szóló 24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról
8186
217/2007. (VIII. 15.) Korm. r.
Az energiafelhasználó termékek öko-tervezési kötelezettségének előírásáról, valamintforgalomba hozatalának ésmegfelelőségértékelésének általános feltételeiről
8186
218/2007. (VIII. 15.) Korm. r.
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról
8192
219/2007. (VIII. 15.) Korm. r.
A folyami információs szolgáltatásokról
8201
32/2007. (VIII. 15.) HM r.
A NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról
8204
1063/2007. (VIII. 15.) Korm. h.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedés Operatív Programja 2007–2008. évekre vonatkozó Akcióterveinek, valamint aKözép-magyarországi Operatív Program kiemelt projekt listája kiegészítésének jóváhagyásáról
8211
57/2007. (VIII. 15.) ME h.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatójának felmentéséről
8215
27/2007. (VIII. 15.) KüM h.
A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között az egymás nevében a vízumok és tartózkodási engedélyek kiadásában diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló, Ljubljanában, 2007. április 4-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 2007. évi XXXV. törvény 2–3.§-a hatálybalépéséről
8215
 
A Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságának hirdetménye
8216

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.