A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382251. látogatója

Budapest

2007. augusztus 7.,

kedd


 

105. szám


 

Ára: 1722,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
206/2007. (VIII. 7.) Korm. r.
A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról
7986
207/2007. (VIII. 7.) Korm. r.
A főbb nemzetközi vasútvonalakról szóló Európai Megállapodás (AGC) kihirdetéséről
7993
208/2007. (VIII. 7.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az V/B. összeurópai közlekedési folyosó Letenye és Gorièan közötti autópálya határhídjának a Mura folyón történő építéséről szóló, Budapesten, 2004. december 16-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
8029
209/2007. (VIII. 7.) Korm. r.
A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a 2007–2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
8032
210/2007. (VIII. 7.) Korm. r.
A gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2007. évi egyedi termelési támogatásokról, költségtérítésekről szóló 52/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
8035
211/2007. (VIII. 7.) Korm. r.
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
8036
212/2007. (VIII. 7.) Korm. r.
Az egészségügyi struktúraváltásból fakadó önkormányzati kötelezettségek támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 87/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról
8039
213/2007. (VIII. 7.) Korm. r.
Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól
8041
214/2007. (VIII. 7.) Korm. r.
A növényvédelmi bírság tételes mértékéről szóló 187/2006. (IX. 5.) Korm. rendelet módosításáról
8048
1062/2007. (VIII. 7.) Korm. h.
Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007–2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről
8051
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
8054

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.