A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314602. látogatója

Budapest

2007. augusztus 2.,

csütörtök


 

103. szám


 

Ára: 588,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
204/2007. (VIII. 2.) Korm. r.
A Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások kihirdetéséről
7840
205/2007. (VIII. 2.) Korm. r.
Az Európai Közösség és azok tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok közötti, a GALILEO és a GPS műholdas helymeghatározó rendszerek és kapcsolódó alkalmazások elterjesztéséről, nyújtásáról és használatáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
7841
20/2007. (VIII. 2.) MeHVM r.
Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programokból, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának rendjéről
7857
80/2007. (VIII. 2.) FVM–GKM–EüM–SZMM e. r.
Az egyes rizstermékek behozataláról és forgalomba hozataláról
7859
70/2007. (VIII. 2.) GKM r.
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
7863
71/2007. (VIII. 2.) GKM r.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló 19/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról
7864
 
Helyesbítés
7865

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.