A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311895. látogatója

Budapest

2007. július 31.,

kedd


 

102. szám


 

Ára: 4557,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
202/2007. (VII. 31.) Korm. r.
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
7640
203/2007. (VII. 31.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya ésazEgyesültNemzetek Élelmezési ésMezőgazdaságiSzervezete (FAO) között aFAOEurópai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala, aFAOKözép- és Kelet- Európai Alregionális Hivatala, valamint a Közös Szolgáltató Központ felállításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
7796
30/2007. (VII. 31.) OKM r.
A fontos és bizalmas munkakörök megállapításáról ésa biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 13/2006.(XII.7.) OKM rendelet módosításáról
7826
8001/2007. (MK102.) KüM–IRM e. táj.
A Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeiről
7827
 
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú gépjárművel külföldre utazók érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésének igazolásáról
7828
 
A Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságának hirdetménye
7832
 
Helyesbítés
7833

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.