A kiadó honlapja

Ön az oldal 552491. látogatója        Budapest

2022. MÁJUS 20. ,

szombat


 


LXXII. ÉVFOLYAM

8. szám


 

ÁRA:

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. RÉSZ Személyi rész

 

II. RÉSZ Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló kormányrendeletek módosításáról

1220

171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről

1223

1250/2022. (IV. 29.) Korm. határozat orvostechnikai eszközök Kárpátalja részére történő adományozásáról

1225

III. RÉSZ Miniszterelnöki, emberi erőforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

13/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos, jogharmonizációs célú módosításáról

1226

15/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

1248

16/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról

1250

17/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet a testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet hatályon kívül helyezéséről és a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról

1255

4/2022. (IV. 29.) EMMI utasítás az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról

1256

IV. RÉSZ Útmutatók

 

V. RÉSZ Közlemények

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve a nem fertőzéses eredetű (endogén) uveitisek kezeléséről

1257

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve a laterális arcközépcsont törések diagnosztikájának és ellátásának irányelveiről

1279

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezet feljogosításáról

1303

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertár létesítésére

1304

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye a Regöly községben közforgalmú gyógyszertár létesítésére kiírt pályázat eredményéről

1306

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye manuális medicina tanfolyam meghirdetéséről

1307

VI. RÉSZ A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közleményei

 

VII. RÉSZ Vegyes közlemények

 

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

1308

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.24.