A kiadó honlapja

Ön az oldal 539511. látogatója        

Budapest

2022. ÁPRILIS 29. ,

péntek


 


LXXII. ÉVFOLYAM

7. szám


 

ÁRA:

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. RÉSZ: Személyi rész

 

II. RÉSZ: Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

155/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet az in vitro fertilizációs eljárások egyes veszélyhelyzeti szabályairól

1152

107/2022. (IV. 19.) KE határozat az Országgyűlés alakuló ülésének összehívásáról

1153

III. RÉSZ: Miniszterelnöki, emberi erőforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

11/2022. (IV. 14.) EMMI rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet, valamint az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

154

12/2022. (IV. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet módosításáról

1156

IV. RÉSZ: Útmutatók

 

V. RÉSZ: Közlemények

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve a krónikus rhinosinusitisről (CRS)

1157

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezet feljogosításáról

1206

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye a Budapest XX. kerületében közforgalmú gyógyszertár létesítésére kiírt pályázat eredményéről

1207

VI. RÉSZ: A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közleményei

 

VII. RÉSZ: Vegyes közlemények

 

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

1208

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2023.06.10.