A kiadó honlapja

Ön az oldal 543287. látogatója        

Budapest

2022. ÁPRILIS 13. ,

szerda


 


LXXII. ÉVFOLYAM

6. szám


 

ÁRA:

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. RÉSZ: Személyi rész

 

II. RÉSZ: Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

135/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos jogharmonizációs célú módosításáról

810

1210/2022. (III. 30.) Korm. határozat a ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet járóbeteg-szakellátásának fejlesztése keretében új szakrendelői épület kialakításának megvalósításáról

820

1221/2022. (IV. 5.) Korm. határozat az URBS PRO PATIENTE Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésével kapcsolatos intézkedésekről

821

1226/2022. (IV. 7.) Korm. határozat a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról szóló 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról

824

III. RÉSZ: Miniszterelnöki, emberi erőforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

10/2022. (III. 31.) EMMI rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

843

3/2022. (IV. 7.) EMMI utasítás a Nemzeti Népegészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (VI. 6.) EMMI utasítás módosításáról

853

IV. RÉSZ: Útmutatók

 

V. RÉSZ: Közlemények

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve a stroke utáni rehabilitációról

859

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve a felnőttkori fertőzéses eredetű keratitisek diagnosztikájáról és kezeléséről

952

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve a szív- és érrendszeri betegséggel élő sportolók felismeréséről és sportkardiológiai el­látá­sáról

973

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve a fogászati implantátumok behelyezésének diagnosztikájáról, sebészi irányelveiről

1017

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve implantátum elhorgonyzású és megtámasztású fogpótlások alkalmazásáról a foghiányok gyógyításában

1087

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezet feljogosításáról

1135

Közlemény az országos tisztifőorvos által kiadott, a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatos járványügyi és infekciókontroll szabályokról szóló eljárásrendről

1136

VI. RÉSZ: A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közleményei

 

VII. RÉSZ: Vegyes közlemények

 

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

1142

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2023.10.01.