A kiadó honlapja

Ön az oldal 543062. látogatója        

Budapest

2022. FEBRUÁR 28. ,

hétfő


 


LXXII. ÉVFOLYAM

4. szám


 

ÁRA:

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. RÉSZ: Személyi rész

 


II. RÉSZ: Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

33/2022. (II. 4.) Korm. rendelet az egészségügyi intézmények működési rendjének egyes veszélyhelyzeti szabályairól

410

34/2022. (II. 8.) Korm. rendelet a gyógyászatisegédeszköz-ellátás egyes veszélyhelyzeti szabályairól

411

35/2022. (II. 8.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

412

43/2022. (II. 16.) Korm. rendelet a Covid-19 megbetegedés ellen külföldön kapott védőoltásoknak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe történő bejelentéséről

414

1039/2022. (II. 4.) Korm. határozat a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban keletkezett tűzkárok helyreállítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

416

1074/2022. (II. 16.) Korm. határozat egyes egyházi fenntartású egészségügyi intézmények fejlesztéseinek támogatásáról

417

1075/2022. (II. 17.) Korm. határozat a Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, valamint az ajkai Magyar Imre Kórház felújításával kapcsolatos egyes döntések meghozataláról

419

1076/2022. (II. 17.) Korm. határozat Révfülöp településen új mentőállomás kialakításához szükséges kormányzati intézkedésekről

420


III. RÉSZ: Miniszterelnöki, emberi erőforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

6/2022. (II. 15.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

421

7/2022. (II. 17.) EMMI rendelet az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

424

8/2022. (II. 18.) EMMI rendelet az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet módosításáról

425

9/2022. (II. 21.) EMMI rendelet az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

426


IV. RÉSZ: Útmutatók

 


V. RÉSZ: Közlemények

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve a stressz inkontinencia fizioterápiás kezeléséről

487

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve a szisztémás lupus erythematosus diagnosztikájáról, kezeléséről és gondozásáról

510

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve a perifériás verőér-megbetegedések ellátásáról

541

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye a Budapest XVII. kerületében közforgalmú gyógyszertár létesítésére kiírt pályázat eredményéről

594


VI. RÉSZ: A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közleményei

 


VII. RÉSZ: Vegyes közlemények

 

Közlemény elveszett bizonyítványok érvénytelenítéséről

595

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2023.09.24.