A kiadó honlapja

Ön az oldal 538953. látogatója        

Budapest

2022. NOVEMBER 28.,

hétfő


 


LXXII. ÉVFOLYAM

20. szám


 

ÁRA:

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. RÉSZ Személyi rész

 

II. RÉSZ Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

457/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

2442

1561/2022. (XI. 21.) Korm. határozat az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 azonosító számú, „Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése” című kiemelt projekt összköltségének növeléséről

2443

III. RÉSZ Miniszterelnöki, egészségügyért felelős miniszteri és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

IV. RÉSZ Útmutatók

 

V. RÉSZ Közlemények

 

VI. RÉSZ A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közleményei

 

VII. RÉSZ Vegyes közlemények

 

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

2445

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2023.05.29.