A kiadó honlapja

Ön az oldal 538953. látogatója        

Budapest

2022.SZEPTEMBER 8.,

szerda


 


LXXII. ÉVFOLYAM

14. szám


 

ÁRA:

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. RÉSZ Személyi rész

 

II. RÉSZ Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

328/2022. (IX. 1.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

1928

1421/2022. (IX. 1.) Korm. határozat az Ukrajna részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról

1930

1422/2022. (IX. 1.) Korm. határozat az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap egyes előirányzatai közötti, a nagyértékű gyógyszerfinanszírozással összefüggő átcsoportosításokról

1931

III. RÉSZ Miniszterelnöki, egészségügyért felelős miniszteri és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

28/2022. (VIII. 25.) BM rendelet a szakorvosképzés átalakításához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

1933

IV. RÉSZ Útmutatók

 

V. RÉSZ Közlemények

 

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezet feljogosításáról

1961

VI. RÉSZ A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közleményei

 

VII. RÉSZ Vegyes közlemények

 

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

1963

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2023.05.29.