A kiadó honlapja

Ön az oldal 538953. látogatója        

Budapest

2022. AUGUSZTUS 31.,

szerda


 


LXXII. ÉVFOLYAM

13. szám


 

ÁRA:

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. RÉSZ Személyi rész

 

II. RÉSZ Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

2022. évi XXIV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról (kivonatos közlés)

1892

2022. évi XXV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről (kivonatos közlés)

1893

265/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

1902

1394/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat a Siklósi Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonba vételéhez szükséges intézkedésekről szóló 1018/2022. (I. 26.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges további intézkedésekről

1904

III. RÉSZ Miniszterelnöki, egészségügyért felelős miniszteri és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

24/2022. (VII. 29.) BM rendelet egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

1905

10/2022. (VIII. 1.) MvM rendelet a védettségi igazolvány kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj részletes szabályairól

1908

25/2022. (VIII. 4.) BM rendelet az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

1909

IV. RÉSZ Útmutatók

 

V. RÉSZ Közlemények

 

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezet feljogosításáról

1910

Az Országos Kórházi Főigazgatóság Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsgáiról a 2023. évi tavaszi vizsgaidőszakra

1911

Az Országos Kórházi Főigazgatóság Nemzeti Vizsgabizottság közleménye licencvizsgáiról a 2023. évi tavaszi vizsgaidőszakra

1919

VI. RÉSZ A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közleményei

 

VII. RÉSZ Vegyes közlemények

 

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

1921

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2023.05.29.