A kiadó honlapja

Ön az oldal 543288. látogatója        

Budapest

2022. JANUÁR 19. ,

szerda


 


LXXII. ÉVFOLYAM

1. szám


 

ÁRA:

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. RÉSZ: Személyi rész

 


II. RÉSZ: Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről (kivonatos közlés)

3

2021. évi CXLVIII. törvény egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról (kivonatos közlés)

13

726/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet a paksi Egészségügyi Központ kialakítását célzó beruházás előkészítésével és megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

15

734/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

17

757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

18

758/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról

23

759/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

26

806/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény utazási költségtérítésre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

27

1926/2021. (XII. 20.) Korm. határozat a paksi Egészségügyi Központ kialakítását célzó beruházás előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatokról

28

1951/2021. (XII. 22.) Korm. határozat az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról és az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatából a Célelőirányzatok jogcím előirányzatára történő 2021. évi átcsoportosításról

29

1952/2021. (XII. 22.) Korm. határozat az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükséges fedezet biztosításáról

31

1956/2021. (XII. 23.) Korm. határozat a nemzeti egészségügyi telefonos ügyfélszolgálati és online információs központ működtetésének a Nemzeti Népegészségügyi Központ közfeladataként történő ellátásáról és a feladat forrásszükségletének biztosításáról

32

1983/2021. (XII. 27.) Korm. határozat az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcím 2022. évi előirányzatára történő átcsoportosításáról

33


III. RÉSZ: Miniszterelnöki, emberi erőforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelet az egyes gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

35

56/2021. (XII. 23.) EMMI rendelet az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

69

57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

70

58/2021. (XII. 27.) EMMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, és a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról

81

59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek robotsebészeti eljárásokkal összefüggő módosításáról

83


IV. RÉSZ: Útmutatók

 


V. RÉSZ: Közlemények

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve az asztma diagnosztikájának, kezelésének és orvosi gondozásának alapelveiről felnőttkorban

96

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve a prosztata daganatok nukleáris medicina diagnosztikai és terápiás ellátásáról

170

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezet feljogosításáról

197

Közlemény a háziorvosi szolgáltatók 2022. januári oltási tevékenységének elrendeléséről szóló országos tisztifőorvosi határozatról

198

Az országos kórház-főigazgató 1/2021. (XII. 29.) OKFÕ utasítása az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetményén felüli díjairól és vezetői juttatásairól

201


VI. RÉSZ: A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közleményei

 


VII. RÉSZ: Vegyes közlemények

 

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

208

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2023.10.01.