A kiadó honlapja

Ön az oldal 68084. látogatója        

Budapest

2020. AUGUSZTUS 31.,,

hétfő


 


8. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

2020. évi XC. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről

1115

2020. évi XCVI. törvény A rövid távú szálláshelykiadással összefüggő egyes törvények módosításáról

1304

373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

1306

384/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

1312

385/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet Az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

1323

389/2020. (VIII. 8.) Korm. rendelet A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet és a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

1326

396/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet A Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

1329

399/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

1330

24/2020. (VII. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

1332

25/2020. (VII. 28.) MNB rendelet A technikai kamatláb maximális mértékéről szóló 54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet módosításáról

1333

5/2020. (VII. 17.) PM rendelet A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosításáról

1334

6/2020. (VII. 23.) PM rendelet A magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról szóló 34/2009. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról

1336

7/2020. (VII. 30.) PM rendelet A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggésben a pénzügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

1337

8/2020. (VII. 31.) PM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek az egészségügyi ellátásbiztonság javítását célzó támogatási program szabályaival összefüggő módosításáról

1342

1411/2020. (VII. 15.) Korm. határozat A szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről

1348

1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozat A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatokkal kapcsolatos rendelkezésekről

1349

1469/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

1356

1471/2020. (VIII. 6.) Korm. határozat A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

1358

1481/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat Az éves fejlesztési keretek módosításainak pénzügyi hatásairól

1361

1483/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat A munkanélküliségi kockázatok enyhítése érdekében vészhelyzetben nyújtható átmeneti támogatásra szolgáló európai eszköz (SURE) keretében benyújtandó hazai hiteligényekről

1362

1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint kormányhatározat módosításáról

1363

1502/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

1374

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZLEMÉNYE

 

A Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár közleménye

1377

HIRDETMÉNYEK

1398

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2020.10.27.