A kiadó honlapja

Ön az oldal 68084. látogatója        

Budapest

2020. JÚNIUS 30.,,

kedd


 


6. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

2020. évi XLV. törvény A kiskereskedelmi adóról

684

2020. évi XLVI. törvény Egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról

688

2020. évi LIV. törvény A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról

691

2020. évi LVII. törvény A veszélyhelyzet megszüntetéséről

694

2020. évi LVIII. törvény A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

695

2020. évi LX. törvény A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról

794

209/2020. (V. 15.) Korm. rendelet A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a légijárműiparban tevékenykedő vállalkozások közteher kötelezettségeinek csökkentéséről1

798

224/2020. (V. 22.) Korm. rendelet A veszélyhelyzettel összefüggésben felmerülő munkanélküliségi kockázatokat mérséklő európai uniós hitelkerethez kapcsolódó állami garanciavállalásról2

800

225/2020. (V. 22.) Korm. rendelet A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról3

801

230/2020. (V. 25.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet módosításáról4

802

231/2020. (V. 25.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról5

803

238/2020. (V. 26.) Korm. rendelet A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

804

249/2020. (V. 28.) Korm. rendelet A Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a csőd­eljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról6

805

252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet A gyermekvállalás és az otthonteremtés támogatásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

807

253/2020. (V. 29.) Korm. rendelet A babaváró támogatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

818

254/2020. (V. 29.) Korm. rendelet A Gazdaságvédelmi Akcióterv Család- és nyugdíjasvédelmi programja keretében a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges egyes rendelkezésekről szóló 144/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet módosításáról7

820

282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről

821

284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról

@tart2 = 822

288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról

849

293/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

850

12/2020. (V. 28.) MNB rendelet A "Harsányi János" ezüst emlékérme kibocsátásáról

853

13/2020. (V. 28.) MNB rendelet A "Harsányi János" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

855

14/2020. (VI. 3.) MNB rendelet Adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

857

15/2020. (VI. 9.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről

862

16/2020. (VI. 11.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet módosításáról

863

2/2020. (V. 22.) PM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak enyhítésével összefüggő támogatási szabályainak módosításáról

864

1239/2020. (V. 15.) Korm. határozat A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

867

1241/2020. (V. 18.) Korm. határozat A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

869

1252/2020. (V. 22.) Korm. határozat A veszélyhelyzettel összefüggésben felmerülő munkanélküliségi kockázatokat mérséklő európai uniós hitelkerethez kapcsolódó állami garanciavállalási megállapodás megkötéséről

874

1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat A Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealapról

875

1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Karcagi Járásbíróság állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéséről

876

1264/2020. (V. 28.) Korm. határozat A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretössze­gekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozat módosításáról

883

1265/2020. (V. 29.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-­átcsoportosításról

889

1267/2020. (V. 29.) Korm. határozat A koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak enyhítése érdekében a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság kezelésébe tartozó egyes tőkealapok módosításáról

891

1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozat Egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról

892

41/2020. (VI. 17.) ME határozat A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról szóló 2020. évi LX. törvény hatálybalépéséről

899

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZLEMÉNYE

 

Az MKB Nyugdíjpénztár közleménye

900

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2020.10.27.