A kiadó honlapja

Ön az oldal 68084. látogatója        

Budapest

2020. MÁJUS 29.,,

péntek


 


5. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

2020. évi XXIII. törvény A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról

566

124/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet A veszélyhelyzetre tekintettel a kollektív befektetési formákra és az önkéntes nyugdíjpénztárakra vonatkozó eltérő rendelkezésekről

568

126/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Export­hitel Biztosító Zártkörűen működő Részvénytársaság működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

569

127/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet során a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény eltérő rendelkezéseiről

581

130/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet A Pénzügyi Békéltető Testület veszélyhelyzet alatti eljárásáról

583

133/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

584

137/2020. (IV. 20.) Korm. rendelet A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzetre tekintettel az egyes hitel-, tőke- és garanciatermékekre vonatkozó eltérő rendelkezésekről

585

140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről

587

144/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet A Gazdaságvédelmi Akcióterv Család- és nyugdíjasvédelmi programja keretében a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges egyes rendelkezésekről

593

145/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzetre tekintettel a pénzügyi ágazat rugalmas működése érdekében szükséges intézkedésekről

598

165/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet és a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról

600

171/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet A koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a beruházások társasági adózási korlátjának enyhítéséről

606

173/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet A központi költségvetés terhére nyújtott, a veszélyhelyzet elhárítása és következményeinek enyhítése érdekében nélkülözhetetlenül szükséges és egyéb támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól

607

178/2020. (V. 4.) Korm. rendelet A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet szerinti teljes hiteldíj mutató számítására és közzétételére vonatkozó részletszabályokról

609

182/2020. (V. 4.) Korm. rendelet Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vonatkozásában a Garantiqa Krízis Garanciaprogrammal kapcsolatos eljárások elektronikus útjáról

610

186/2020. (V. 6.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról és a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet helyiségbérleti szerződésekre vonatkozó rendelkezésének módosításáról

611

187/2020. (V. 7.) Korm. rendelet A koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése, valamint a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitásának erősítése érdekében szükséges intézkedésekről

612

191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről

614

196/2020. (V. 12.) Korm. rendelet A fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával, továbbá a hallgatói hitelrendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

618

7/2020. (IV. 30.) MNB rendelet A "30 éve szabadon" ezüst emlékérme kibocsátásáról

625

8/2020. (IV. 30.) MNB rendelet A "30 éve szabadon" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

627

9/2020. (IV. 30.) MNB rendelet A "150 éves a szervezett magyar tűzoltóság" ezüst emlékérme kibocsátásáról

629

10/2020. (IV. 30.) MNB rendelet A "150 éves a szervezett magyar tűzoltóság" rézötvözetű emlék­érme kibocsátásáról

631

11/2020. (IV. 30.) MNB rendelet A szervezett magyar tűzoltóság fennállásának 150. évfordulója alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

633

12/2020. (V. 5.) OGY határozat A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség területi lehatárolásáról

635

13/2020. (V. 5.) OGY határozat A Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Terület­fejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozat módosításáról

636

1164/2020. (IV. 21.) Korm. határozat A központi költségvetés címrendjének módosításáról

637

1170/2020. (IV. 21.) Korm. határozat A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó garancia­konstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

639

1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósításra kerülő ­hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

642

1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Beruházás Elő­készítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

644

1185/2020. (IV. 27.) Korm. határozat A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvény­társaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósításra kerülő hitel-, garancia- és biztosítási konstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

653

1191/2020. (IV. 30.) Korm. határozat Az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatók gazdálkodásának javításával kapcsolatos egyes intézkedésekről

654

1194/2020. (IV. 30.) Korm. határozat A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében létrehozandó Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukciókról

655

1210/2020. (V. 8.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

657

1226/2020. (V. 14.) Korm. határozat Magyarország csatlakozásáról a Multilaterális Fejlesztés­finanszírozási Együttműködési Központhoz

663

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÉSE

 

8/2020. (V. 13.) AB határozat Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (36) bekezdés " , és 95. §-ával megállapított 60/A. § (1a) bekezdését" szövegrészének visszaható hatállyal történő megsemmisítéséről és bármely bíróság előtt folyamatban lévő ügyben való alkalmazhatóságának kizárásáról

664

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2020.10.27.