A kiadó honlapja

Ön az oldal 68084. látogatója        

Budapest

2020. MÁRCIUS 31.,,

kedd


 


3. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

2020. évi I. törvény A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény, valamint az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény módosításáról

408

25/2020. (II. 25.) Korm. rendelet A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

411

26/2020. (II. 25.) Korm. rendelet A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. ren­de­let módosításáról

413

1/2020. (III. 12.) PM rendelet A pénzügyminiszter által adományozható elismerésekről

414

1061/2020. (II. 25.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról

419

1086/2020. (III. 10.) Korm. határozat Az Integrált Jogalkotási Rendszer próbaüzemben, majd éles üzemben történő működtetéséhez, fenntartásához, támogatásához és továbbfejlesztéséhez szükséges 2020. évi központi forrás­igényről

421

1098/2020. (III. 12.) Korm. határozat A bölcsődei pótlék emelésének és kiterjesztésének 2020. évi ellentételezéséről

422

1106/2020. (III. 14.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kor­mány­zati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és feje­zetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

424

2020. PK 3. szám hirdetmény Hirdetmények

428

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2020.10.27.