A kiadó honlapja

Ön az oldal 68084. látogatója        

Budapest

2020. FEBRUÁR 28.,,

péntek


 


2. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

9/2020. (I. 31.) Korm. rendelet Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

372

1/2020. (I. 13.) MNB rendelet Az „I. Ulászló aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

377

2/2020. (I. 13.) MNB rendelet A szélfelirattal ellátott „I. Ulászló aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

379

3/2020. (I. 13.) MNB rendelet Az „I. Ulászló aranyforintja” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

381

4/2020. (I. 28.) MNB rendelet A felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 17/2018. (V. 29.) MNB rendelet módosításáról

383

1007/2020. (I. 29.) Korm. határozat A XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium és a XV. Pénz­ügyminisztérium fejezet címrendjének módosításáról

397

1019/2020. (II. 6.) Korm. határozat Címrendi kiegészítésről, valamint a Központi Maradvány­elszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-­átcsoportosításról

399

1020/2020. (II. 6.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

402

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2020.10.27.