A kiadó honlapja

Ön az oldal 68066. látogatója        

Budapest

2018. DECEMBER 28.,,

péntek


 


4. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2018. évi LXXXII. törvény Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról

209

219/2018. (XI. 27.) Korm. rendelete A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

282

2018. évi LXXXIII. törvény A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról

283

225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelete A Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

305

2018. évi LXXXIV. törvény A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról

310

230/2018. (XII. 6.) Korm. rendelete Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

408


III. FOGLALKOZTATÁS

 

JOGSZABÁLYOK

 

2018. évi XCIV. törvény

Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról

A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM KÖZLEMÉNYE A 2019. évre szóló munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési irányelvekről

418

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2020.10.26.