A kiadó honlapja

Ön az oldal 68067. látogatója        

Budapest

2018. NOVEMBER 8.,,

csütörtök


 


2. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

8/2018. (IX. 20.) PM rendelet A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet, valamint egyéb pénzügyi tárgyú rendeletek módosításáról

49

175/2018. (IX. 27.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

110

183/2018. (X. 8.) Korm. rendelet A 2018. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról

112

2018. évi LVII. törvény A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről

114

194/2018. (X. 15.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról

118

2018. évi LXIII. törvény A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról

119

9/2018. (X. 19.) PM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

120


II. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

185/2018. (X. 8.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

152

A pénzügyminiszter közleménye

 

Az EU Kék Kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti legkisebb munkadíj 2019. évi mértékéről

152

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2020.10.26.