A kiadó honlapja

Ön az oldal 58049. látogatója        

Budapest

2017. AUGUSZTUS 31.,,

csütörtök


 


8. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

214/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

1121

20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata­berendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról

1124

21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről

1137

224/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

1140

1499/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat Az állami adó- és vámhatóság végrehajtási feladatainak ellátásához szükséges egyes intézkedésekről

1146

22/2017. (VIII. 17.) NGM rendelet A mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének mérésére szolgáló mérőeszközök méréstechnikai követelményeiről

1147

HIRDETMÉNYEK

1156


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről

1158

218/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeletek Magyarország versenyképességének javítása érdekében történő módosításáról

1159

1507/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat A járműipari tesztpálya megvalósításához szükséges forrásbiztosításról

1161

1465/2017. (VII. 25.) Korm. határozat Az acélgyártási cselekvési programról

1162

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A Budapest Főváros Kormányhivatala közleménye kijelölt szervezeteknek - a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti - közzétételéről

1163

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.10.26.